Logotip Cercle - missatge habitual reunions

Logotip Cercle - missatge habitual reunions

28 de febrer de 2013

Per als qui encara no coneixeu el Cercle

Enguany el Cercle ha celebrat recentment els seus 14 primers anys d’existència a la nostra ciutat. Per a qui no ens conegui, us farem una radiografia de qui som i què fem:
Cercle Català de Col·leccionisme: Entitat cultural fundada a Sant Feliu de Llobregat el 2/02/1999. Reunions socials tots els dimecres (no festius) de 18 a 20 h, a la seu social: C/ Vidal i Ribas, 23-25, primer pis, despatx núm. 5.   Tel. contacte: 619 95 83 04. Correspondència postal: Apartat de correus, 126. Correu electrònic: cerclecatcol@yahoo.es. Inscrita  Reg. Entitats Ciutadanes  Aj. amb el nº 12.  Inscrita en el Reg. Associacions Generalitat  Catalunya amb el nº 22.043, secció 1a.  NIF. G61906681. http://cerclecatcol.blogspot.com
Hem organitzat fins ara vint-i-sis exposicions i/o mostres de col·leccionisme, 6 trobades de col·leccionistes de plaques de cava i col·laborat, tant amb associacions locals (Amics de les Roses, ARES, Agrupació Pessebrista..) com de fora de la nostra ciutat (ONG ADDA, Barcelona).
Tenim cura de la divulgació i de la difusió del col·leccionisme, per això muntem tertúlies de col·leccionisme –anem ja per la 15a- el pròxim mes de març, a més,  hem fet diverses presentacions de segells personalitzats de Sant Feliu i Campanyes de difusió del col·leccionisme (9).
Som un grup ben unit, i així ho demostrem fent sortides per anar a veure exposicions de col·leccionisme o visitar indrets d’interès cultural; a la nostra seu social, organitzem diversos berenars, la castanyada i/o la ja tradicional Festa de Nadal per als socis i sòcies.
***
Este año el Cercle ha celebrado recientemente sus 14 primeros años de existencia en nuestra ciudad. Para quien no nos conozca, os haremos una radiografía de quiénes somos y qué hacemos:

Cercle Català de Col·leccionisme: Entidad cultural fundada en Sant Feliu de Llobregat el 2/02/1999. Reuniones sociales todos los miércoles (no festivos) de 18 a 20 h, en la sede social: C / Vidal i Ribas, 23-25, primer piso, despacho n. 5. Tel. contacto: 619 95 83 04. Correspondencia postal: Apartado de correos, 126. Correo electrónico: cerclecatcol@yahoo.es. Inscrita Rgtro. Entidades Ciudadanas Ayunt. con el n º 12. Inscrita en el Reg.. Asociaciones Generalitat Cataluña con el n º 22.043, sección 1a. NIF. G61906681. http://cerclecatcol.blogspot.com
Hemos organizado hasta ahora 26 exposiciones y / o muestras de coleccionismo, 6 encuentros de coleccionistas de placas de cava y colaborado, tanto con asociaciones locales (Amics de les Roses, ARES, Agrupació Pessebrista…) como de fuera de nuestra ciudad (ONG ADDA, Barcelona).

Cuidamos de la divulgación y de la difusión del coleccionismo, por eso montamos tertulias de coleccionismo- vamos ya por la 15 ª-el próximo mes de marzo, además, y hemos hecho varias presentaciones de sellos personalizados de Sant Feliu y Campañas de difusión del coleccionismo. (9).

Somos un grupo bien unido, y así lo demostramos haciendo salidas para ir a ver exposiciones de coleccionismo o visitar lugares de interés cultural, en nuestra sede social, organizamos varios meriendas, la castañada y / o la ya tradicional Fiesta de Navidad para los socios y socias.

26 de febrer de 2013

Aniversaris, efemèrides importants a celebrar i/o commemorar l’any 2013

Per a continuar reproduint segells de correus de Sant Feliu el Cercle Català de Col·leccionisme segueix  basant-se en els personatges, les tradicions, aquells edificis més emblemàtics, els nostres parcs o els fets que considera més importants. Per a aquest any, la nostra entitat proposa editar els segells següents aniversaris:
-20 anys de la Biblioteca Montserrat Roig (1993-2013)
-25 anys dels Gegants de l’ACF (1988-2013)
-25 anys del Casal de Joves (1988-2013)
-40 anys de la mort de Martí Dot i Parellada (1973-2013)
-Centenari del Col·legi Verge de la Salut (1913-2013)
-Centenari de la mort d’Enriqueta Martí (1913-2013)
Com diem, és només una proposta o projecte, que la Junta Directiva anirà estudiant i aprovant o no, segons els seu criteri.
***
Aniversarios, efemérides importantes a celebrar y / o conmemorar el año 2013
Para continuar reproduciendo sellos de correos de Sant Feliu, el Cercle Català de Col·leccionisme, sigue basándose en los personajes, las tradiciones, aquellos edificios más emblemáticos, nuestros parques o los hechos que considera más importantes. Para este año, nuestra entidad propone editar los sellos siguientes aniversarios:
-20 Años de la Biblioteca Montserrat Roig (1993 a 2013)
-25 Años de los Gigantes del ACF (
1988-2013
)
-25 Años
del Casal de Jóvenes (1988-2013)
-40 Años de la muerte de Martí Dot y Parellada (1973-2013)
-Centenario del Colegio Virgen de la Salud (1913-2013)
-Centenario de la muerte de Enriqueta Martí (1913-2013)
Como decimos, es sólo una propuesta o proyecto, que la Junta Directiva irá estudiando y aprobando o no, según su criterio.
***
Birthdays, anniversaries important to celebrate and / or mark in 2013
To continue playing Stamps of Sant Feliu the Cercle Català de Col·leccionisme still based on the characters, traditions, those most emblematic buildings, our parks and events that are most important. For this year, the bank intends to edit the following stamps birthdays:
-20 Years “Biblioteca Montserrat Roig” (1993-2013)
-25 YearsGegants de l’ACF” (1988-2013)
-25 Years of the “Casal de Joves” (1988-2013)
-40 Years after the death of “Martí Dot i Parellada” (1973-2013)
-Centennial “Col·legi Verge de la Salut” (1913-2013)
-Centenary of the Death of Enriqueta Martí (1913-2013)
As we say, it's just a proposal or project, the Board will approve student and, according to his own criteria.
/ or mark in 20ue playing Stamps of Sant Feliu the Cercle Català de Col·led on the charaose

24 de febrer de 2013

XV Tertúlia de col·leccionisme al Cercle


Dia: 6 de març de 2013
Hora: 18.30

Lloc: seu social: (C/ Vidal i Ribas, 23-25,
primer pis, despatx 5)

Tema: "Les altres marques
postals"

Conferenciant: Jordi Campderrós

19 de febrer de 2013

Alguns aclariments sobre l'edició o no d'un segell dedicat a Joana Raspall


Amics, amigues,
 
Acabo d’escoltar novament una notícia que no és veritat, almenys de moment. Ràdio Sant Feliu informa erròniament al seus oïdors que la nostra entitat Cercle Català de Col·leccionisme editarà un segell amb motiu de l’any Joana Raspall.

Us informo que el Cercle Català de Col·leccionisme no ha comunicat mai, davant de qualsevol Comissió municipal, que dedicaria un segell a la senyora Joana Raspall; ni tampoc, per part de l’Ajuntament de la nostra ciutat, ha vingut cap membre a proposar-nos si podríem fer un segell o no.

D’acord amb la vigent Llei Postal, i pel que fa a l’apartat “Filatèlia”, les úniques persones vives que es poden filatelitzar –dedicar un  segell- són el rei i la seva família. La resta d’éssers, per molt que s’ho mereixin, no poden tenir el seu segell  fins que no fineixin.
Si la Junta Directiva del Cercle acorda dedicar-li un segell a la senyora Raspall, haurà de ser del tipus “al·legòric” –on surti una ploma, un llibre o alguna cosa així- i el logo del centenari. En aquest cas, nosaltres mateixos ens encarregarem de fer-ho saber als mitjans corresponents, igual que hem fet amb els altres 20 segells que hem editat i que podeu veure en el nostre bloc:

Cordialment,
Pere Martí i Guasch,
president del Cercle
***
Amigos, amigas,

Acabo de escuchar nuevamente una noticia que no es verdad, al menos de momento. Radio Sant Feliu informa erróneamente a sus oyentes que nuestra entidad Cercle Català de Col·leccionisme editará un sello con motivo del año Joana Raspall.

Os informo que el Cercle Català de Col·leccionisme no ha comunicado nunca, ante cualquier Comisión municipal, que dedicaría un sello a la señora Joana Raspall, ni tampoco, por parte del Ayuntamiento de nuestra ciudad, ha venido ningún miembro a proponernos si podríamos hacer un sello o no.

De acuerdo con la vigente Ley Postal, y en cuanto al apartado "Filatelia", las únicas personas vivas que se pueden filatelizar- dedicar un sello- son el rey y su familia. El resto de seres vivos, por mucho que se lo merezcan, no pueden tener su sello hasta que fallezcan.

Si la Junta Directiva del Cercle acuerda dedicarle un sello a la señora Raspall, deberá ser del tipo "alegórico"-donde salga una pluma, un libro o algo así-y el logo del centenario. En este caso, nosotros mismos nos encargaremos de hacerlo saber a los medios correspondientes, al igual que hemos hecho con los otros 20 sellos que hemos editado y que podéis ver en nuestro blog:
http://cerclecatcol.blogspot.com

cordialmente,
Pere Martí i Guasch,
presidente del Cercle

12 de febrer de 2013

Activitats previstes i/o realitzades durant el primer trimestre de 2013

XIV Tertúlia: "Història postal d'Estònia"
9 de gener de 2013 (18.30 h)
***
Assemblea General Ordinària
6 de febrer de 2013 (18.30 h)
Destaquem:
Junta Directiva 2013
President: Pere Martí Guasch
Vicepresident: Antonio Ferrer Criado
Secretari: Joan Gasulla Salvador
Tresorer: Miquel Martí Ruiz
Vocal 1r: Paco Real Gómez
Vocal 2n:Ferran Torras Tatjer
Vocal 3r: Joaquim Gargallo Villanueva
Vocal 4t: Jordi Campderrós Recasens
Vocal 5è: Sebastià Lorenzo Torelló
President d’Honor: Emili Parcet Muñoz
Presentació del segell núm. 20 de Sant Feliu de Llobregat
"Festa dels 3 Tombs"
La Veu del Col·leccionista
-quinzè aniversari de la seva publicació-
***
XV Tertúlia: "Les altres marques postals"
6 de març de 2013 (18.30 h)
Presentació del segell núm. 21 de Sant Feliu de Llobregat
-per determinar- (abans de la Tertúlia)

3 de febrer de 2013

45a Exposició filatèlica de Molins de Rei

Sobre oficial de l'exposició

Puntuació del Jurat qualificador


Història postal:
Quadres 1/5; Col·lecció "Exili republicà"; punts: 8,5; lloc: 1r
Quadres 30/34; Col·lecció: "Història postal d'Holanda"; punts: 8; lloc: 2n
Quadres 25/26; Col·lecció: "Correu marítim"; punts: 7,5; lloc: 3r
Quadres 27/29; Col·lecció: "Desinfectat"; punts: 7; lloc: 4t
Quadres 6/7; Col·lecció: "Censures republicanes"; Fora de concurs

Filatèlia Fiscal:
Quadres 8/10; Col·lecció: "Fiscals espanyols"; punts: 8; lloc: 1r

Països:
Quadres 45/48; Col·lecció: "Alemanya DDR"; punts: 7; lloc: 1r
Quadres 20/24; Col·lecció: "Commonwealth"; punts: 5; lloc: 2n
Quadres 11/12; Col·lecció: "Excolònies, Guinea"; punts: 4,5; lloc: 3r

Temàtica:
Quadres 13/19; Col·lecció: "Astronomia"; punts 7; lloc: 1r
Quadres 41/44; Col·lecció: "Medicina"; punts: 6; lloc: 2n
Quadres 35/36; Col·lecció: "Mata-segells de Vilafranca"; punts: 5; lloc: 3r
Quadres 37/40; Col·lecció: "Fauna"; punts: 4; lloc: 4t

2 de febrer de 2013

14è aniversari de la fundació del Cercle (1999-2013)El Cercle Català de Col·leccionisme va ser fundat el dia 2 de febrer de 1999, ara fa 14 anys!
Felicitats!


Capçalera actual de La Veu

La Veu del Col·leccionista entra en el seu quinzè any de publicació, i ja compta amb 46 números (+ número 0 de presentació).

Etiquetes

´socis (1) ´XXXI EXPOFIL (12) 1 euro (1) 10a Campanya (1) 11a Campanya (1) 12a Mostra (1) 15a Campanya (1) 15è aniversari (7) 16è aniversari (1) 1714 (1) 18 anys (4) 1r trimestre (1) 20 anys Cercle (12) 2017 (1) 22 anys (1) 25 anys (1) 25 anys Estadi Municipal d'Atletisme (1) 27a EXPOFIL (8) 28a EXPOFIL (8) 2a sessió (2) 30a Tertúlia (2) 32a EXPOFIL (7) 33a EXPOFIL (7) 34a EXPOFIL (9) 35a Expofil (3) 36a EXPOFIL (9) 41a Tertúlia (2) 42a tertúlia (2) 43a tertúlia (1) 46a tertúlia (3) 47a tertúlia (1) 49a tertúlia de col·leccionsme (2) 50 anys (1) 60 anys EXPOFIL (1) 75 anys Temple parroquial (1) 8 novembre (1) Academvs (1) Acord (1) actes (3) activitats (25) Adrià (1) Aeneu Santfeliuenc (1) agraïment (1) AICO (1) AICO WEB OLYMPIC SHOW 2021 (1) ajornament (2) ajuda (1) àlbums (1) Alcanar (3) amics (9) Andorra (1) animaladda (1) animals (1) aniversari (9) aniversari mort (3) aniversaris (28) antiguitats (6) antiquaris (4) Antonio Ferrer (1) any 2020 (1) any lunar del conill (1) Arc de Berà (1) Ardales (3) Arenys de Mar (7) art (3) Art de les Cassoletes (1) Artesa de Segre (2) artesania (2) article (1) Arxiu Comarcal (4) Àsia (1) assemblea (23) associacions (8) ateneu (14) Ateneu Barcelonès (2) aviació (1) Aviación y Espacio (1) avis (1) Badalona (4) Bagà (1) Barcelona (27) Barnafil (1) Bases (1) Beatrix Potter (1) berenar (1) biblioteca (3) bicicleta (1) bitllets (7) Blai Guarné (2) bloc (1) blog (7) blogs (1) bolets (5) bon nadal (6) bones festes (10) Borsa filatèlica (2) bosses de sucre (1) Botero (1) botiga virtual (1) brocanters (17) butlleta participació (1) butlletí (19) butlletins (8) Cáceres (1) Calella de Palafrugell (1) calendari (3) Calisay (1) campanya difusió (14) cancel·lada (1) Candelera (1) candidats (1) Carnaval (9) carta (2) cartells (3) cartes (2) Casino (1) castanyada (2) castanyera (1) castanyes (1) catàleg (3) catàlegs (7) Catedral (1) cd rom (1) celebració (1) censura (2) centenari (1) Centre Cívic Les Tovalloles (31) Centre Cívic Mas Lluí (3) Centre Cívic Teixonera (1) Cercle (163) Cervera (1) cervesa (1) CFNB (2) ciclisme (2) cinema (1) circular social (17) club de col·leccionisme (1) Club de Col·leccionisme de Mallorca (1) Club Filatèlic Tordera (4) Coca Cola (4) col·laboració (1) col·laboradors (10) Col·lecciona (1) col·leccionisme (271) col·leccionistes (15) Col·legi Verge de la Salut (1) comiat (3) còmic (5) commemoració (1) comunicat (1) Comunitat Valenciana (1) concurs filatèlic (10) condol (1) conferència (6) Consorci NL (1) convocatòria (2) Corbera (3) Correo Polar (4) Correos (2) correu (1) Correus (1) correus electrònics (1) Cotxeres de Sants (5) cotxes (1) cromos (1) crònica (4) Crónica de Cataluña (1) Cubafil'22 (1) cultura (3) curs filatèlic (1) Daguerre (1) decoració (1) Dia Internacional (1) Dia Internacional de "The Beatles" (1) Dia Internacional de la Felicitat (1) Día Mundial de l'Aigua (1) Dia Mundial de la Bicicleta (1) Dia Mundial de la Fotografia (1) Dia Mundial de la Rádio (1) Dia Mundial de les Tortugues Marines (1) Dia Mundial del Cervell (1) Dia Mundial del Donant de Sang (1) Dia Mundial del Medi Ambient (1) Dia Mundial del Modernisme (1) Dia Mundial del Perro (1) Día Mundial del Teatre (1) Dia Mundial dels Escacs (1) difusió (8) difusió de la filatèlia (22) dinar (1) Dinar de Germanor (5) donació (1) DVD (2) edicions (4) El Camino de Santiago (1) El Eco Filatélico (2) El Mag d'Oz (1) El Mensajero (2) El Sortidor (2) El Troc (19) eleccions 2011 (1) Elena Francis (1) Emili Parcet (5) en català (1) encants (1) Enramades (2) Enric Tena (1) entitats (65) entitats federades (150) entrevista (2) equipaments (2) escuradents (1) especial (1) estació (1) estafa (1) estafeta temporal (1) estiu (1) Estònia (1) euro (1) Evaristo Alfaro (1) EXFILCAT (5) EXFILGRAMENET (5) EXFILNA (3) EXFILNA LUGO (1) EXPOFIL (70) expofl (7) exposició (20) exposició filatèlica (6) exposició virtual (1) exposición de coleccionismo (1) exposicions (78) expositors (16) Expotor (8) FECAFIL (9) federacions (1) feliç any nou (2) felicitació (3) fem cultura (14) Fem vacances (14) ferrocarril (8) Fesofi (4) festa (3) festa de nadal (25) Festa Major (2) Fet a Mà (1) Fet a Sant Feliu (5) fi de curs filatèlic (1) Fiebre del Oro (1) FiINUSGAB (3) filatèlia (194) filatèlica (9) filatèliques (1) Finusgab (3) fira (37) fira del pa (1) fira del paper (1) fira disc (5) fires (10) flors (1) Font (1) fotografies (3) fotos (25) franquícies (1) fruits (2) full d'àlbum (8) Funeraris (1) futbol femení (1) Gabinet de Comunicació (1) gastronomia espanyola (1) gats (1) gegants ACF (1) general (1) GFNB (1) Girona (3) globus (2) Goigs (1) gossos (1) Gran Muralla Xina (1) Granollers (1) Gremi (2) Grupo Filatélico Joaquin Costa (1) handbol (1) homenatge (3) II Congrés (1) II Guerra Mundial (1) Illa diagonal (1) Illes Balears (2) impresos (1) inauguració oficial (12) infern (1) inscripció (3) insignia d'honor Fecafil (1) Insígnia d'Honor FECAFIL (2) intercanvi (1) intercanvis (8) invitació (1) iRÚN 2022 (1) IX EXFILCAT (2) JJOO (1) JJOO'92 (1) Joan Miquel Llompart. UEFO (1) Joan Paredes (4) Joan Sabaté (1) Joana Raspall (2) joguines (7) Jordi Campderrós (13) Jordi Quintana (1) Jordi Vilaseca (1) jornada (1) Jornada Tintinaire (1) Jornades (1) José Ramón Fabregat (1) Josep Sauret (1) Jules Verne (1) junta directiva (6) jurat (4) juvenil (1) L'Alcora (1) L'Hospitalet de Llobregat (2) La Unió Coral (2) La Veu (50) Les Tovalloles (1) literatura infantil (1) Lleida (1) llibre (4) llibres (6) lliurament de premis (1) Lluís Tort Guilera (1) Logroño (1) loteria (6) loteria de Nadal (5) M. Cinta Gómez (1) Madrid (1) maig (1) Mallorca (5) Mallorca Col·lecció (1) manga (2) Manresa (2) maqueta (2) Maradona de les Rambles (1) marcofilia (1) Martorell (3) mascota (1) mata-segells (33) medalla (7) Medalla FESOFI 2014 (1) Medalla Mèrit filatèlic (2) medalles (3) Meeting (1) membres (1) memòria anual (21) mercat (7) mercat condecoracions (1) Mercat Tot 1 € (1) Mèrit filatèlic (1) Mestres de la pintura (1) meteorologia (3) Michelin (1) Modernisme (1) Molins de Rei (11) Mollet (3) moneda (1) monedes (7) Monestir de Poblet (1) Monzón (1) mostra (43) Mostra filatèlica (33) motos (1) muntatge (3) Museu del Ferrocarril (1) Museu del Greco (1) Museu del Prado (1) Museu Olímpic i de l'Esport (1) Museu Salvador Moros (1) música (1) Nadal (2) naixements (1) natalicis (5) necrológica (20) necrològica (5) Nelson Mandela (1) néts (1) Neus Miró (1) Niepce (1) nota informativa (2) notafilia (1) notícies filatèliques (4) novel·les (1) novembre (1) numismàtica (52) objectius trimestre (1) opuscle (1) orquídees (1) Paco Real (3) pàgines web (1) països (1) Palau Falguera (2) Palmarès (9) paper (2) Paperantic (6) Papercat (6) Parc Güell Barcelona (1) París (1) participants (1) pastís (2) Penya Filatèlica (12) Pere Dot (2) Pere Martí (4) Peter Rabbit (1) piano (1) pins (2) pitet (2) Plaça Reial (3) plaques de cava (48) playmobil (1) Poble Sec (1) postals (4) powerpoint (2) preffilatèlia (1) prefilatèlia (1) premis (2) presentació (21) preu (1) primer trimestre (4) programa (6) programa d'actes (3) projecte (13) projecte d'activitats (1) proves (1) publicacions (15) publicacions filatèliques (34) punts de llibre (12) quadrimestre (1) Quart (3) queixa (1) quota (1) ràdio (1) Ràdio Sant Feliu (3) recolzament (1) refrigeri (1) Replega (1) ressenya (3) restaurant (1) reunió (3) reunions (8) Reus (3) revetlla (3) Revetlla dels 20 anys (1) Revista de Filatelia (7) Ripoll (1) Roserar (1) roses (8) Roses Blaves (1) Roses de Llobregat (2) Roses de Tardor (10) Ruta del modernisme (4) Sallent (2) Saló (13) Salt (2) Samuel Morse (1) Sant Antoni (2) Sant Feliu (33) Sant Feliu de Guíxols (3) Sant Feliu de Llobregat (64) Sant Feliu de Pallerols (2) Sant Feliu desaparegut (1) Sant Gregori (1) Sant Joan Despí (2) Sant Narcís (1) sant Valentí (1) Santa Bárbara (1) Santfeliuenc FC (1) segell (1) segell personalitzat (101) segells (48) segells personalitzats (1) segona mà (2) Segorbe (1) Setmana Santa (5) seu social (46) simpatitzants (3) sobre oficial (1) sobres (5) sobres de sucre (2) soci d'honor (1) sòcies (1) socis (459) SOFIMA (2) soldats de plom (1) sortides (14) taps corona (7) targeta (1) telegrafia (1) tema Nadal (1) temàtica (46) Terrassa (11) tertúlia (79) tertúlia de col·leccionisme (1) terulia (1) timbres (1) timo (1) tint tín (1) Toledo (1) Tordera (5) Torre Eiffel (1) Tortosa (1) Tot Col·leccionisme (1) tram (1) tramvia (1) trasto (1) trens (6) trobada (57) trobades (25) tu sello (2) turístic (9) TuSello (1) Ucraïna (1) vacances (15) vaga general (1) Venècia (1) veredicte (5) Verge de Montserrat (1) Vic (1) video (2) VIII Campanya (2) viii exfilcat (1) Vilafranca del Penedès (1) Vilanova (8) Vilanova i la Geltrú (3) vinyetes (1) vinyetes filatèliques (2) virtual (2) visita (2) visita cultural (2) vitoles (2) Volta (1) Vuelta ciclista a España (1) xarxa (1) xerrada (1) xina (1) XXIX EXPOFIL (10) XXX EXPOFIL (4)

Memòria d'activitats 2016

Memòria d'activitats 2017

Memòria d'activitats 2018

Memòria d'activitats 2019

Memòria d'activitats 2020

Memòria d'activitats 2021

Memòria d'activitats any 2022