Logotip Cercle - missatge habitual reunions

Logotip Cercle - missatge habitual reunions

31 de juliol del 2023

Fem vacances, fem cultura (2): Illes Balears
Les Illes Balears són un arxipèlag de la Mediterrània occidental, format per quatre grans illes (Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera) i diversos illots. Són reconegudes com a nacionalitat històrica i constituïdes actualment com a comunitat autònoma d'Espanya. És un dels territoris pertanyents als Països Catalans.

 Amb 1.171.543 d'habitants distribuïts entre mallorquins, menorquins, eivissencs i formenterencs, les Illes Balears representen el 7,7% de la població total dels Països Catalans (i gairebé 2,5% de l'Espanya. És una delimitació basada en la similitud lingüística (no va existir mai com a subjecte polític) tot i que la comunitat de territoris catalanoparlants té el seu origen històric en l'expansió de la Corona d'Aragó.

Aprofiteu les vostres vacances i féu cultura. La filatèlia és cultura, aprofita l’estiu!

Las Islas Baleares son un archipiélago del Mediterráneo occidental, formado por cuatro grandes islas (Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera) y varios islotes. Son reconocidas como nacionalidad histórica y constituidas actualmente como comunidad autónoma de España. Es uno de los territorios pertenecientes a los Países Catalanes.

 Con 1.171.543 habitantes distribuidos entre mallorquines, menorquines, ibicencos y formenterenses, las Islas Baleares representan el 7,7% de la población total de los Países Catalanes (y casi 2,5% de la España. Es una delimitación basada en la similitud lingüística (nunca existió como sujeto político) aunque la comunidad de territorios catalanohablantes tiene su origen histórico en la expansión de la Corona de Aragón.

Aprovecha tus vacaciones, haz cultura. La filatelia es cultura, ¡aprovecha el verano!
The Balearic Islands are an archipelago in the western Mediterranean, made up of four large islands (Mallorca, Menorca, Ibiza and Formentera) and several islets. They are recognized as a historical nationality and currently constituted as an autonomous community of Spain. It is one of the territories belonging to the Catalan Countries.

With 1,171,543 inhabitants distributed between Majorcans, Menorcans, Ibizans and Formentera, the Balearic Islands represent 7.7% of the total population of the Catalan Countries (and almost 2.5% of Spain. It is a delimitation based on the linguistic similarity (it never existed as a political subject) even though the community of Catalan-speaking territories has its historical origin in the expansion of the Crown of Aragon.

Take advantage of your vacation and get cultured. Philately is culture, take advantage of the summer!
 

30 de juliol del 2023

Fem vacances, fem cultura: El Camí de Sant Jaume / El Camino de SantiagoEl Camí de Sant Jaume (en gallec: Camiño de Santiago; en castellà: Camino de Santiago; en asturià: Camín de Santiago; en occità: Camin de Sant Jacme; en francès: Chemin de Saint Jacques) és una ruta que recorren els pelegrins procedents d'Espanya i tot Europa per a arribar a la catedral de Santiago de Compostel·la, on es veneren les relíquies de l'apòstol Sant Jaume. Durant tota l'edat mitjana va ser molt concorregut, després va ser lleugerament oblidat i en l'època actual ha tornat a prendre un gran auge. No hi existeix un únic recorregut, sinó que hi ha moltes rutes d'accés al camí més conegut que és l'anomenat Camí francès de Sant Jaume.

Aprofiteu les vostres vacances i féu cultura. La filatèlia és cultura, aprofita l’estiu!

El Camí de Sant Jaume (en gallego: Camiño de Santiago; en castellano: Camino de Santiago; en asturiano: Camín de Santiago; en occitano: Camino de San Jacme; en francés: Chemin de Saint Jacques) es una ruta que recorren los peregrinos procedentes de España y toda Europa para llegar a la catedral de Santiago de Compostela, donde se veneran las reliquias del apóstol Santiago. Durante toda la edad media fue muy concurrido, después fue ligeramente olvidado y en la época actual ha vuelto a tomar un gran auge. No existe un único recorrido, sino que hay muchas rutas de acceso al camino más conocido que es el llamado Camino francés de Sant Jaume.

Aprovecha tus vacaciones, haz cultura. La filatelia es cultura, ¡aprovecha el verano!

 The Way of Saint James (in Galician: Camiño de Santiago; in Spanish: Camino de Santiago; in Asturian: Camín de Santiago; in Occitan: Camin de Sant Jacme; in French: Chemin de Saint Jacques) is a route traveled by pilgrims coming from Spain and all of Europe to reach the cathedral of Santiago de Compostela, where the relics of the apostle Saint James are venerated. Throughout the Middle Ages it was very busy, then it was slightly forgotten and in the current era it has again taken a great boom. There is not a single route, but there are many access routes to the most well-known path, the so-called French Way of Sant Jaume.

Take advantage of your vacation and get cultured. Philately is culture, take advantage of the summer!

28 de juliol del 2023

Beatrix Potter, escriptora i il·lustradora anglesa de literatura infantil (temàtica filatèlica per a nens)
Beatrix Potter, o Helen Beatrix Potter (Londres, 28 de juliol de 1866-Sawrey, Lancashire, 22 de desembre de 1943), va ser una escriptora i il·lustradora anglesa de literatura infantil i una botànica significativa. El seu personatge més famós és en Pere Conillet (Peter Rabbit).
Beatrix Potter, o Helen Beatrix Potter (Londres, 28 de julio de 1866; Sawrey, Lancashire, 22 de diciembre de 1943), fue una escritora e ilustradora inglesa de literatura infantil y una botánica significativa. Su personaje más famoso es Pere Conillet (Peter Rabbit).

Beatrix Potter, or Helen Beatrix Potter (London, July 28, 1866-Sawrey, Lancashire, December 22, 1943), was an English writer and illustrator of children's literature and a significant botanist. Its most famous character is Pere Conillet (Peter Rabbit).
 

22 de juliol del 2023

El cervell o "matèria grisa", també celebra el seu día. La filatèlia també ho commemora.
El cervell o "matèria grisa", com se'l coneix comunament, és un dels òrgans vitals del nostre cos. Controla les activitats cognitives (pensar, abstreure, llegir) i reaccions de l'organisme (accions i funcions corporals en resposta a estímuls sensorials).

Per això, el 22 de juliol se celebra el Dia Mundial del Cervell.

Per què se celebra? Va ser la Federació Mundial de Neurologia (WFN per les sigles en anglès) qui va elevar la seva veu per proclamar el Dia Mundial del Cervell, per celebrar el 22 de juliol, promovent així la necessitat de crear consciència sobre el seu potencial, riscos i malalties.

La filatèlia com a ciència auxiliar de la història, és sensible amb tot el que ens envolta i avui volem recordar el Dia Mundial del Cervell.

Aquí us mostrem una selecció de segells (no exhaustiva) que hem escollit sobre això.

Recordeu: la filatèlia és cultura.

El cerebro o "materia gris", como se le conoce comúnmente, es uno de los órganos vitales de nuestro cuerpo. Controla las actividades cognitivas (pensar, abstraer, leer) y reacciones del organismo (acciones y funciones corporales en respuesta a estímulos sensoriales).

Por ello, el 22 de julio se celebra el Día Mundial del Cerebro.

¿Por qué se celebra? Fue la Federación Mundial de Neurología (WFN por sus siglas en inglés) quien elevó su voz para proclamar el Día Mundial del Cerebro, para celebrar el 22 de julio, promoviendo de esta manera la necesidad de crear conciencia sobre su potencial, riesgos y enfermedades.

La filatelia como ciencia auxiliar de la historia, es sensible con todo lo que nos rodea y hoy queremos recordar el Día Mundial del Cerebro.

Aquí le mostramos una selección de sellos (no exhaustiva) que hemos escogido al respecto.

Recuerde: la filatelia es cultura.
The brain or "grey matter" as it is commonly known, is one of the vital organs of our body. It controls cognitive activities (thinking, abstracting, reading) and body reactions (actions and bodily functions in response to sensory stimuli).

For this reason, on July 22, World Brain Day is celebrated.

Why is it celebrated? It was the World Federation of Neurology (WFN) who raised its voice to proclaim World Brain Day, to celebrate July 22, thus promoting the need to raise awareness about its potential, risks and diseases.

Philately, as an auxiliary science of history, is sensitive to everything that surrounds us and today we want to remember World Brain Day.

Here we show you a selection of stamps (not exhaustive) that we have chosen in this regard.

Remember: philately is culture.

21 de juliol del 2023

Avui celebrem el Día Mundial del Gos


El 21 de juliol se celebra el Dia Mundial del Gos.

Aquesta efemèride mundial va ser creada l'any 2004, motivat per la immensa importància d'aquests animals en la tasca diària dels éssers humans.

La filatèlia com a ciència auxiliar de la història, és sensible amb tot el que ens envolta i avui volem recordar el Dia Mundial del Gos.

Aquí us mostrem una selecció de segells (no exhaustiva) que hem escollit sobre això.

Recordeu: la filatèlia és cultura. 

El 21 de julio se celebra el Día Mundial del Perro.

Esta efeméride mundial fue creada en el año 2004, motivado por la inmensa importancia de estos animales en el quehacer diario de los seres humanos.

La filatelia como ciencia auxiliar de la historia, es sensible con todo lo que nos rodea y hoy queremos recordar el Día Mundial del Perro.

Aquí le mostramos una selección de sellos (no exhaustiva) que hemos escogido al respecto.

Recuerde: la filatelia es cultura.

20 de juliol del 2023

Dia Mundial dels Escacs, un bon tema filatèlic

El 20 de juliol se celebra el Dia Mundial dels Escacs, un antic i tradicional joc de taula que requereix una gran destresa i agilitat mental, considerat actualment com una disciplina esportiva.

Aquesta efemèride va ser proclamada per l'Assemblea General de les Nacions Unides l'any 2019 per commemorar la creació de la Federació Internacional d'Escacs (FIDE) l'any 1924, a la ciutat de París.

La filatèlia com a  ciència auxiliar de la història, és sensible amb tot el que ens envolta i avui volem recordar el Dia Mundials dels Escacs.

Aquí us  mostrem una selecció de segells (no exhaustiva) que hem escollit sobre aquest tema.

Recordeu: la filatèlia és cultura.


18 de juliol del 2023

Dia Internacional en honor de Nelson Mandela
El Dia Internacional de Nelson Mandela és un dia internacional en honor a Nelson Mandela que se celebra el 18 de juliol, el dia del seu aniversari. El dia va ser declarat oficialment per les Nacions Unides el novembre de 2009, amb el primer Dia Mandela de l'ONU celebrat el 18 de juliol de 2010.

La filatèlia com a  ciència auxiliar de la història, és sensible amb tot el que ens envolta i avui volem recordar el Dia Internacional del Nelson Mandela.

Aquí us  mostrem una selecció de segells (no exhaustiva) que hem escollit sobre aquest tema.

Recordeu: la filatèlia és cultura.

El Día Internacional de Nelson Mandela es un día internacional en honor a Nelson Mandela que se celebra el 18 de julio, el día de su cumpleaños. El día fue declarado oficialmente por Naciones Unidas en noviembre de 2009, con el primer Día Mandela de la ONU celebrado el 18 de julio de 2010.

La filatelia como ciencia auxiliar de la historia, es sensible con todo lo que nos rodea y hoy queremos recordar el Día Internacional de Nelson Mandela.

Aquí le mostramos una selección de sellos (no exhaustiva) que hemos escogido al respecto.

Recuerde: la filatelia es cultura.

 Nelson Mandela International Day is an international day in honor of Nelson Mandela that is celebrated on July 18, his birthday. The day was officially declared by the United Nations in November 2009, with the first UN Mandela Day celebrated on 18 July 2010.

Philately, as an auxiliary science of history, is sensitive to everything that surrounds us and today we want to remember Nelson Mandela International Day.

Here we show you a (non-exhaustive) selection of stamps that we have chosen on this topic.

Remember: philately is culture.

Etiquetes

´socis (1) ´XXXI EXPOFIL (12) 1 euro (1) 10a Campanya (1) 11a Campanya (1) 12a Mostra (1) 15a Campanya (1) 15è aniversari (7) 16è aniversari (1) 1714 (1) 175è aniversari ferrocarril (1) 18 anys (4) 1r trimestre (1) 20 anys Cercle (12) 2017 (1) 22 anys (1) 25 anys (1) 25 anys Estadi Municipal d'Atletisme (1) 27a EXPOFIL (8) 28a EXPOFIL (8) 2a sessió (2) 30a Tertúlia (2) 32a EXPOFIL (7) 33a EXPOFIL (7) 34a EXPOFIL (9) 35a Expofil (3) 36a EXPOFIL (9) 41a Tertúlia (2) 42a tertúlia (2) 43a tertúlia (1) 46a tertúlia (3) 47a tertúlia (1) 49a tertúlia de col·leccionsme (2) 50 anys (1) 50a tertúlia (2) 60 anys EXPOFIL (1) 75 anys Temple parroquial (1) 8 novembre (1) Academvs (1) Acord (1) actes (3) activitats (26) Adrià (1) Aeneu Santfeliuenc (1) agraïment (1) AICO (1) AICO WEB OLYMPIC SHOW 2021 (1) ajornament (2) ajuda (1) àlbums (1) Alcanar (3) amics (9) Andorra (1) animaladda (1) animals (1) aniversari (9) aniversari mort (3) aniversaris (28) antiguitats (6) antiquaris (4) Antonio Ferrer (1) any 2020 (1) any lunar del conill (1) Arc de Berà (1) Ardales (3) Arenys de Mar (7) Argentina (1) art (3) Art de les Cassoletes (1) Artesa de Segre (2) artesania (2) article (1) Arxiu Comarcal (4) Àsia (1) assemblea (23) associacions (8) ateneu (14) Ateneu Barcelonès (2) aviació (1) Aviación y Espacio (1) avis (1) Badalona (4) Bagà (1) Barcelona (28) Barnafil (1) Bases (1) Beatrix Potter (1) berenar (1) biblioteca (3) bicicleta (1) bitllets (7) Blai Guarné (2) bloc (1) blog (7) blogs (1) bolets (5) bon nadal (6) bones festes (10) Borsa filatèlica (2) bosses de sucre (1) Botero (1) botiga virtual (1) Brasil (1) brocanters (17) butlleta participació (1) butlletí (19) butlletins (8) Cáceres (1) Calella de Palafrugell (1) calendari (3) Calisay (1) campanya difusió (14) cancel·lada (1) Candelera (1) candidats (1) Carnaval (9) carta (2) cartells (3) cartes (2) cascades (1) Casino (1) castanyada (2) castanyera (1) castanyes (1) catàleg (3) catàlegs (7) Catedral (1) cd rom (1) celebració (1) censura (2) centenari (1) Centre Cívic Les Tovalloles (31) Centre Cívic Mas Lluí (3) Centre Cívic Teixonera (1) Cercle (164) Cervera (1) cervesa (1) CFNB (2) ciclisme (2) cinema (1) circular social (17) club de col·leccionisme (1) Club de Col·leccionisme de Mallorca (1) Club Filatèlic Tordera (4) Coca Cola (4) col·laboració (1) col·laboradors (10) Col·lecciona (1) col·leccionisme (271) col·leccionistes (15) Col·legi Verge de la Salut (1) comiat (3) còmic (5) commemoració (1) comunicat (1) Comunitat Valenciana (1) concurs filatèlic (10) condol (1) conferència (6) Consorci NL (1) convocatòria (2) Corbera (3) Correo Polar (4) Correos (2) correu (1) Correus (1) correus electrònics (1) Cotxeres de Sants (5) cotxes (1) cromos (1) crònica (4) Crónica de Cataluña (1) Cubafil'22 (1) cultura (5) curs filatèlic (1) Daguerre (1) decoració (1) Dia Internacional (1) Dia Internacional de "The Beatles" (1) Dia Internacional de la Felicitat (1) Día Mundial de l'Aigua (1) Dia Mundial de la Bicicleta (1) Dia Mundial de la Fotografia (1) Dia Mundial de la Rádio (1) Dia Mundial de les Tortugues Marines (1) Dia Mundial del Cervell (1) Dia Mundial del Correu (1) Dia Mundial del Donant de Sang (1) Dia Mundial del Medi Ambient (1) Dia Mundial del Modernisme (1) Dia Mundial del Perro (1) Día Mundial del Teatre (1) Dia Mundial dels Escacs (1) difusió (8) difusió de la filatèlia (33) dinar (1) Dinar de Germanor (5) donació (1) DVD (2) edicions (4) El Camino de Santiago (1) El Eco Filatélico (2) El Mag d'Oz (1) El Mensajero (2) El món del ferrocarril (2) El Sortidor (2) El Troc (19) El viatger filatèlic (9) eleccions 2011 (1) Elena Francis (1) Emili Parcet (5) en català (1) encants (1) Enramades (2) Enric Tena (1) entitats (65) entitats federades (150) entrevista (2) equipaments (2) escuradents (1) especial (1) estació (1) estafa (1) estafeta temporal (1) estiu (1) Estònia (1) euro (1) Evaristo Alfaro (1) EXFILCAT (5) EXFILGRAMENET (5) EXFILNA (3) EXFILNA LUGO (1) EXPOFIL (70) expofl (7) exposició (21) exposició filatèlica (6) exposició virtual (1) exposición de coleccionismo (1) exposicions (78) expositors (16) Expotor (8) FECAFIL (9) federacions (1) feliç any nou (2) felicitació (3) fem cultura (14) Fem vacances (14) ferrocarril (8) Fesofi (4) festa (3) festa de nadal (25) Festa Major (2) Fet a Mà (1) Fet a Sant Feliu (5) fi de curs filatèlic (1) Fiebre del Oro (1) FiINUSGAB (3) filatèlia (194) filatèlica (9) filatèliques (1) Finusgab (3) fira (37) fira del pa (1) fira del paper (1) fira disc (5) fires (10) flors (1) Font (1) fotografies (3) fotos (25) franquícies (1) fruits (2) full d'àlbum (8) Funeraris (1) futbol femení (1) Gabinet de Comunicació (1) gastronomia espanyola (1) gats (1) gegants ACF (1) general (1) geografia (1) GFNB (1) Girona (3) globus (2) Goigs (1) gossos (1) Gran Muralla Xina (1) Granollers (1) Gremi (2) Grupo Filatélico Joaquin Costa (1) GVB (1) Halloween (1) handbol (1) homenatge (3) Iguaçú (1) II Congrés (1) II Guerra Mundial (1) Illa diagonal (1) Illes Balears (2) impresos (1) inauguració oficial (12) infern (1) inscripció (3) insignia d'honor Fecafil (1) Insígnia d'Honor FECAFIL (2) intercanvi (1) intercanvis (8) invitació (1) iRÚN 2022 (1) IX EXFILCAT (2) JJOO (1) JJOO'92 (1) Joan Miquel Llompart. UEFO (1) Joan Paredes (4) Joan Sabaté (1) Joana Raspall (2) joguines (7) Jordi Campderrós (13) Jordi Quintana (1) Jordi Vilaseca (1) jornada (1) Jornada Tintinaire (1) Jornades (1) José Ramón Fabregat (1) Josep Sauret (1) Jules Verne (1) junta directiva (6) jurat (4) juvenil (1) L'Alcora (1) L'Hospitalet de Llobregat (2) La Unió Coral (2) La Veu (50) Les cascades del Niàgara (1) Les Tovalloles (1) literatura infantil (1) litografies (1) Lleida (1) llibre (4) llibres (6) lliurament de premis (1) Lluís Tort Guilera (1) Logroño (1) loteria (6) loteria de Nadal (5) M. Cinta Gómez (1) Madrid (1) maig (1) Mallorca (5) Mallorca Col·lecció (1) manga (2) Manresa (2) maqueta (2) Maradona de les Rambles (1) marcofilia (1) Martorell (3) mascota (1) mata-segells (33) Mataró (1) medalla (7) Medalla FESOFI 2014 (1) Medalla Mèrit filatèlic (2) medalles (3) Meeting (1) membres (1) memòria anual (21) mercat (7) mercat condecoracions (1) Mercat Tot 1 € (1) Mèrit filatèlic (1) Mestres de la pintura (1) meteorologia (3) Michelin (1) Modernisme (1) Molins de Rei (11) Mollet (3) moneda (1) monedes (7) Monestir de Poblet (1) Monzón (1) mostra (43) Mostra filatèlica (33) motos (1) muntatge (3) Museu del Ferrocarril (1) Museu del Greco (1) Museu del Prado (1) Museu Olímpic i de l'Esport (1) Museu Salvador Moros (1) música (1) Nadal (2) naixements (1) natalicis (5) necrológica (20) necrològica (5) Nelson Mandela (1) néts (1) Neus Miró (1) Niepce (1) nota informativa (2) notafilia (1) notícies filatèliques (4) novel·les (1) novembre (1) numismàtica (52) objectius trimestre (1) opuscle (1) orquídees (1) Paco Real (3) pàgines web (1) països (1) Palau Falguera (2) Palmarès (9) paper (2) Paperantic (6) Papercat (6) Parc Güell Barcelona (1) París (1) participants (1) pastís (2) Penya Filatèlica (12) Pere Dot (2) Pere Martí (4) Perpinyà (1) Peter Rabbit (1) piano (1) pins (2) pitet (2) Plaça Reial (3) plaques de cava (48) playmobil (1) Poble Sec (1) postals (4) powerpoint (2) Praga temàtica (1) preffilatèlia (1) prefilatèlia (1) premis (2) presentació (21) preu (1) primer trimestre (4) programa (6) programa d'actes (3) projecte (13) projecte d'activitats (1) proves (1) publicacions (15) publicacions filatèliques (34) punts de llibre (12) quadrimestre (1) Quart (3) queixa (1) quota (1) ràdio (1) Ràdio Sant Feliu (3) recolzament (1) refrigeri (1) Replega (1) ressenya (3) restaurant (1) reunió (3) reunions (8) Reus (3) revetlla (3) Revetlla dels 20 anys (1) Revista de Filatelia (7) Ripoll (1) Roserar (1) roses (8) Roses Blaves (1) Roses de Llobregat (2) Roses de Tardor (10) Ruta del modernisme (4) Sallent (2) Saló (13) Salt (2) Samuel Morse (1) Sant Antoni (2) Sant Feliu (33) Sant Feliu de Guíxols (3) Sant Feliu de Llobregat (64) Sant Feliu de Pallerols (2) Sant Feliu desaparegut (1) Sant Gregori (1) Sant Joan Despí (2) Sant Narcís (1) sant Valentí (1) Santa Bárbara (1) Santa Cecília difusió de la filatèlia (1) Santfeliuenc FC (1) segell (1) segell personalitzat (101) segells (58) segells personalitzats (1) segona mà (2) Segorbe (1) Setmana Santa (5) seu social (48) Simbolisme i Wagner (1) simpatitzants (3) sobre oficial (1) sobres (5) sobres de sucre (2) soci d'honor (1) sòcies (1) socis (460) SOFIMA (2) soldats de plom (1) sortides (14) Taj Mahal (1) taps corona (7) targeta (1) telegrafia (1) tema Nadal (1) temàtica (58) Terrassa (11) tertúlia (79) tertúlia de col·leccionisme (1) terulia (1) timbres (1) timo (1) tint tín (1) Toledo (1) Tordera (5) Torre Eiffel (1) Tortosa (1) Tot Col·leccionisme (1) tram (1) tramvia (1) trasto (1) trens (6) trobada (57) trobades (25) tu sello (2) turístic (9) TuSello (1) Ucraïna (1) vacances (15) vaga general (1) Venècia (1) veredicte (5) Verge de Montserrat (1) Vic (1) video (2) VIII Campanya (2) viii exfilcat (1) Vilafranca del Penedès (1) Vilanova (8) Vilanova i la Geltrú (3) vinyetes (1) vinyetes filatèliques (2) virtual (2) visita (2) visita cultural (3) vitoles (3) Volta (1) Vuelta ciclista a España (1) Word Post Day (1) xarxa (1) xerrada (1) xina (1) XXIX EXPOFIL (10) XXX EXPOFIL (4)

Memòria d'activitats 2016

Memòria d'activitats 2017

Memòria d'activitats 2018

Memòria d'activitats 2019

Memòria d'activitats 2020

Memòria d'activitats 2021

Memòria d'activitats any 2022